Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qu’est-ce qu’il t’arrive från franska till svenska

Översätt qu’est-ce qu’il t’arrive till andra språk