Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qu���est-ce qui vous int��resse från svenska till franska

Översätt qu���est-ce qui vous int��resse till andra språk