Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qu��est-ce que ce passe från svenska till franska

Översätt qu��est-ce que ce passe till andra språk