Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qu'il a eu, avoir från svenska till franska

Översätt qu\'il a eu, avoir till andra språk