Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qu'un ami a dessin�� från svenska till franska

vänami
minmon

Översätt qu\'un ami a dessin�� till andra språk