Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta que från franska till svenska

quesom
queatt
queva
quevad

Översätt que till andra språk