Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta quel (m), quelle (f) från svenska till franska

Översätt quel (m), quelle (f) till andra språk