Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta quelle heure est-il från svenska till franska

Översätt quelle heure est-il till andra språk