Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta quelle mani��re vulgaire från svenska till franska

Översätt quelle mani��re vulgaire till andra språk