Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta quelle pagaille ! från svenska till franska

Översätt quelle pagaille ! till andra språk