Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qui a le m��me ��ge que moi från svenska till franska

jagmoi
somqui
migmoi

Översätt qui a le m��me ��ge que moi till andra språk