Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qui est mort, qui est morte från svenska till franska

Översätt qui est mort, qui est morte till andra språk