Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qui marche från franska till svenska

quisom
quivem
ydit

Översätt qui marche till andra språk