Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta qui vivent la guitare à la main från franska till svenska

quisom
quivem
ydit

Översätt qui vivent la guitare à la main till andra språk