Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta räcka till från svenska till franska

Annons
tillà
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt räcka till till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018