Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta räddningstjänsten från svenska till franska

Översätt räddningstjänsten till andra språk