Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta räkna, räknas från svenska till franska

somqui
medavec

Översätt räkna, räknas till andra språk