Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta rätt bra från svenska till franska

brabien
butbra

Översätt rätt bra till andra språk