Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta råka ut för någon från svenska till franska

Översätt råka ut för någon till andra språk