Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta r�� och s��tad fisk från svenska till franska

ochet

Översätt r�� och s��tad fisk till andra språk