Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta r��cka upp handen från svenska till franska

Översätt r��cka upp handen till andra språk