Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta r��dslan f��r att bli bed��md från svenska till franska

Översätt r��dslan f��r att bli bed��md till andra språk