Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta regera ��ver från svenska till franska

motvers
sur
omsur

Översätt regera ��ver till andra språk