Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ren, frisk från svenska till franska

RenPur

Översätt ren, frisk till andra språk