Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta rendre qn malade från svenska till franska

Översätt rendre qn malade till andra språk