Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta rentrer dans från franska till svenska

dansi
dansom

Översätt rentrer dans till andra språk