Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa4-grekisk-o-semester från svenska till franska

Översätt resa4-grekisk-o-semester till andra språk