Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa5-hotel-i-italien från svenska till franska

Översätt resa5-hotel-i-italien till andra språk