Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resa5-solresa-till-dubai från svenska till franska

tillà

Översätt resa5-solresa-till-dubai till andra språk