Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resaall-inclusive-i-spanien från svenska till franska

härici
hitici

Översätt resaall-inclusive-i-spanien till andra språk