Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resakonst-kultur-i-prag från svenska till franska

Översätt resakonst-kultur-i-prag till andra språk