Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resalissabon-belem-utflykt från svenska till franska

Översätt resalissabon-belem-utflykt till andra språk