Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resamallorca-nara-stranden från svenska till franska

omsur
sur

Översätt resamallorca-nara-stranden till andra språk