Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resamalta-med-all-inclusive från svenska till franska

medavec

Översätt resamalta-med-all-inclusive till andra språk