Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resamalta-utflykt-till-gozo från svenska till franska

tillà

Översätt resamalta-utflykt-till-gozo till andra språk