Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resamedina-med-wellness från svenska till franska

medavec

Översätt resamedina-med-wellness till andra språk