Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resares-till-rom från svenska till franska

tillà

Översätt resares-till-rom till andra språk