Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resatu me rends heureux från svenska till franska

Översätt resatu me rends heureux till andra språk