Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resavenedig-med-batutflykt från svenska till franska

Annons
medavec
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt resavenedig-med-batutflykt till andra språk