Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta resacityresa-till-prag från svenska till franska

tillà

Översätt resacityresa-till-prag till andra språk