Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta rester les bras crois��s från svenska till franska

Översätt rester les bras crois��s till andra språk