Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta retas, driva med från svenska till franska

medavec

Översätt retas, driva med till andra språk