Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta riklig, kopiös från svenska till franska

Översätt riklig, kopiös till andra språk