Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta säga till varandra från svenska till franska

tillà

Översätt säga till varandra till andra språk