Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sätta åt sidan från svenska till franska

Översätt sätta åt sidan till andra språk