Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sätta upp, placera från svenska till franska

Översätt sätta upp, placera till andra språk