Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta så mycket, alltför mycket från svenska till franska

Översätt så mycket, alltför mycket till andra språk