Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta så där från svenska till franska

Annons
däry
där
där
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt så där till andra språk