Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta så, till den grad från svenska till franska

Annons
tillà
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt så, till den grad till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018