Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sûre d’elle, sûr de lui från franska till svenska

Översätt sûre d’elle, sûr de lui till andra språk